Chinese Art by Zaihong Shen - FengShuiNewYork

Fresco in Yong Le Palace

back

Zaihong Shen 2001